Sözlükte "ulus" ne demek?

1. derebeylik düzeninin yıkılışı ve anamalcı düzenin oluşumu döneminde ortaya çıkan, toprak, ekonomik yaşam, dil, ruhsal yapı ve kültürel özellikler yönünden ortaklık gösteren, tarihsel olarak oluşmuş, en geniş insan topluluğu, milletulus

Cümle içinde kullanımı

Doğrulup gürlüyorsun yeryüzünde yeniden / Her silkinen, kalkınan, kurtulan ulusla sen.
- B. K. Çağlar

Ulus kelimesinin ingilizcesi

[ulu] n. all purpose knife with a wide almost semicircular blade attached to a short handle at a right angle of the not sharpened side (traditional tool used by Inuit/Eskimo women)
n. nation, people, commonwealth, commonweal
Köken: Moğolca

--Reklam--